Vuoden 2024 kirkolliskokoukselle on tehty 16 aloitetta

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä elin. Asia tulee vireille kirkolliskokouksessa kirkollishallituksen esityksellä tai piispan, kirkolliskokouksen jäsenen, seurakunnan tai luostarin aloitteella. Marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tehtävät aloitteet jätetään kirkollishallitukselle vuosittain 30.6. mennessä.

Vuoden 2024 kirkolliskokoukselle on tehty seuraavat 16 aloitetta:

Kirkolliskokousaloite_OPL määräraha Katekumeeniopetuksen ja sisälähetyksen tarpeisiin

Kirkolliskokousaloite työryhmän perustamisesta Kirkon strategian toteuttamiseksi ja imagon parantamiseksi

Kirkolliskokousaloite toimivan pyhäkkötoimintamallin luomisesta

Kirkolliskokousaloite Sähköisen kokouksen ja poikkeusolojen säännökset lisätään kirkkoamme koskevaan…

Kirkolliskokousaloite sisäisen valvonnan ohjeituksen päivittämisestä

Kirkolliskokousaloite päivitetyn ohjeistuksen antamisesta pyhään Ehtoolliseen

Kirkolliskokousaloite määrärahasta koltansaamenkielisten jumalanpalvelustekstien ja Raamatun tekstien

Kirkolliskokousaloite Kuopion ortodoksisen seurakunnan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvien alueiden liittämisestä P-S ort.srk

Kirkolliskokousaloite, Kirkon katekumeeniopetuksen yhdenmukaistaminen ja tehostaminen Timo Nykänen

Kirkolliskokousaloite työryhmän perustamisesta Kansainvälisen kirkkopolitiikan seuraamiseksi

Kirkolliskokousaloite tasa-arvoisen palkitsemisjärjestelmän luomiseksi

Kirkolliskokousaloite Suomen ortodoksisen kirkon parissa tehtävän lapsi- ja nuorisotyön

Kirkolliskokousaloite rahoitus monikulttuurista tapahtumakokonaisuutta ja juhlakirjaa varten.

Kirkolliskokousaloite naisdiakonaatin mahdollisuudesta sekä naisten kirkollisesta

Kirkolliskokousaloite matkustussäännön laatimisesta

Kirkolliskokousaloite Kolttasaamelaisten edustus kirkon päättävissä elimissä

Aloitteet etenevät kirkolliskokouksen käsittelyyn kirkollishallituksen valmistelun kautta. Kirkollishallitus vahvistaa kirkolliskokouksen asialistan 21.10.2024 pidettävässä istunnossa.

Vuoden 2024 kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarissa 25.–28.11.2024.