Palvelukeskuksen operatiivista toimintaa koordinoi, suunnittelee ja kehittää palvelukeskuksen johtoryhmä, jonka työskentelyä johtaa palvelukeskuksen johtaja.

Johtoryhmän muodostavat arkkipiispa ja palvelukeskuksen eri toiminnoista vastaavat työntekijät: palvelukeskuksen johtaja, kirkon lakimies, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, kasvatus- ja koulutuspäällikkö sekä vastaava tiedottaja.

Johtoryhmä valmistelee kirkollishallituksen käsittelyyn tulevat asiat ja johtoryhmän jäsenet esittelevät omaan toimialaansa liittyvät asiat kirkollishallituksen istunnoissa.