Uuteen kotiin muuttava kirkon jäsen voi pyytää kodille ja siinä asuville Jumalan siunausta pyytämällä pappia toimittamaan kodinpyhityksen. Sillä, onko koti vuokralla tai omistusasunto ei ole mitään merkitystä. Myös samaa sukupuolta olevien yhteinen koti voidaan siunata, samoin koti palveluasumisen piirissä.

Kodinpyhityksessä pappi lukee toimitukseen kuuluvat rukoukset ja evankeliumin. Papilla on usein mukanaan kanttori, joka vastaa kirkkolaulusta, ellei kotiväki halua laulaa itse. Yleensä papilla on myös mukanaan valmiiksi pyhitettyä vettä, mutta jos näin ei ole, kodinpyhityksen yhteydessä toimitetaan vedenpyhitys. Vettä varten varataan astia, johon mahtuu noin litra vettä. Kodinpyhityksen päätteeksi pappi vihmoo pyhitetyllä vedellä kaikki kodin huoneet ja myös kodin asukkaat kotieläimiä myöten.

Kodinpyhitys voidaan toimittaa perhepiirissä, mutta mikään ei estä kutsumasta tilaisuuteen myös läheisiä tai vaikka naapureita. Tarjoilua ei tarvitse järjestää, ellei siihen ole mahdollisuutta tai halua.

Jos uusi koti on vasta suunnitelmissa ja se on konkreettisesti uusi rakennus, papin kanssa voi keskustella myös maapohjan siunaamisesta ennen rakennustöiden alkua.

Kodinpyhityksen yhteydessä voidaan vihmoa myös perheen kulkuvälineet: autot, polkupyörät ja vastaavat. Jos pihassa on vaikka vene tai asuntovaunu, sekin voidaan vihmoa samalla.

Samaan tapaan voidaan haluttaessa siunata myös työskentelytilat.