Keskusrekisterin tehtävänä on hoitaa ortodoksisten seurakuntien, luostareiden ja keskusarkiston kirkonkirjojenpitoa. Keskusrekisteri hoitaa seurakuntien, luostareiden ja keskusarkiston kirkonkirjojenpitoa. Keskusrekisteri ylläpitää kirkon sähköistä jäsentietojärjestelmää ja keskusrekisterin arkistoa sekä tarjoaa virkatodistus- ja sukuselvityspalveluja.

Rekisterin toimintaa valvoo kirkon tiedonhallinnan asiantuntija. Hän toimii myös kirkon rekisterinhoitajana. Rekisterinhoitajan lisäksi keskusrekisterissä työskentelee kolme rekisterisihteeriä.

Keskusrekisteri toimii läheisessä yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston, Kansallisarkiston ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Kirkon jäsentietojärjestelmän pito perustuu uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain 614/1998 säädöksiin. Jäsentietojärjestelmään liittyviä tehtäviä ovat

  • kasteen ja mirhallavoitelun rekisteröinti
  • avioesteiden tutkinnat, vihkimisten ja kirkollisten avioerojen rekisteröinnit sekä avioliiton solmimiseen liittyvät nimenmuutokset
  • kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen rekisteröinnit
  • hautaustietojen kirjaaminen
  • seurakuntien äänioikeutettujen luetteloiden tuottaminen
  • kirkon julkaiseman Aamun Koitto -lehden osoiterekisterin ylläpito
  • jäsentilastojen laadinta
  • tietojen vertailu ja korjaukset toimialan muiden viranomaisten kanssa

Keskusrekisterin tietojen luovutuksessa kirkonkirjoista (KK-arkisto) ja jäsentietojärjestelmästä noudatetaan lain väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 661/2009, julkisuuslain 621/1999 sekä EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 ja tietosuojalain 1050/2018 säädöksiä. (OrtL § 72-74, § 94)