Vapaaehtoistyötä ajateltaessa unohtuu usein, että myös luottamushenkilöt toimivat vapaaehtoisina. He kantavat laajasti vastuuta yhteisiin asioihin liittyvästä päätöksenteosta ja käyttävät siihen usein huomattaviakin määriä aikaa. Monessa luottamustehtävässä – esimerkiksi seurakunnan kiinteistölautakunnassa – tarvitaan myös  asiantuntemusta.

Luottamushenkilöitä tarvitaan sekä seurakunnan että koko kirkon päätöksenteossa. Luottamushenkilöiden vaaleissa ehdolle voivat asettua vain 18 vuotta täyttäneet ortodoksisen kirkon jäsenet.

Luottamustehtävään valittavan on annettava suostumus valintaan. Luottamustehtävästä voi siis kieltäytyä ja siitä voi myös pyytää eroa.