Suomen ortodoksisella kirkolla on neljä erityistä yhteistyökumppania, joiden toimintaa kirkko avustaa taloudellisesti: Filantropia ry, ONL ry, PSHV ry ja Valamon opisto.

FILANTROPIA ry

Vuonna 2012 perustettu Filantropia ry on Suomen ortodoksisen kirkon piirissä toimiva kansalaisjärjestö, joka jatkaa aiemmin perustettujen OrtAidin ja Ortodoksisen Lähetyksen työtä.

Yhdistys toteuttaa diakonia- ja lähetystyön projekteja maailmalla, välittää katastrofiapua ja tekee kehitysyhteistyötä.

Filantropian hankkeissa lähetystyö, diakoniatyö ja kehitysyhteistyö limittyvät erilaisin painotuksin. Painotus riippuu kumppaneiden ja paikallisyhteisöjen tarpeista, Filantropian tavoitteista ja rahoittajan painotuksista. Esimerkiksi Suomen ortodoksinen kirkko ja seurakunnat tukevat ensisijaisesti lähetys- ja diakoniatyötä, kun taas Ulkoasiainministeriö ja Euroopan komissio rahoittavat kehitysyhteistyön hankkeita, joilla voi olla myös diakoninen ulottuvuus.

Vuoden 2023 kirkolliskokouksen päätöksellä Filantropia toimii myös ukrainalaispakolaisten parissa tehtävän työn pääkoordinaattorina vuosien 2024–2027 ajan. Yhdistyksellä on kolme työntekijää.

Filantropian työtä voi tukea mm. liittymällä yhdistyksen jäseneksi, osallistumalla sen organisoimiin keräyksiin tai järjestämällä sen työtä tukevia tapahtumia.

Filantropia ry:n sivuille tästä.

ONL ry

Vuonna 1943 perustettu Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry on valtakunnallinen ortodoksista nuorisotyötä tekevä keskusjärjestö. Toiminnan pääalueita ovat koulutustoiminta, leirit, tapahtumat ja kansainvälinen toiminta, tiedotustoiminta, viestintä ja julkaisutoiminta, nuorten osallisuuden edistäminen ja seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön tukeminen.

Liiton toiminnan päärahoittajat ovat Suomen ortodoksinen kirkko ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sillä on kolme työntekijää.

ONL ry julkaisema ortodoksinen lasten ja nuorten lehti Tuohustuli ilmestyy kirkon julkaiseman Aamun Koitto -lehden välissä. Lehdellä on myös jatkuvasti päivittyvä verkkolehti.

ONL ry:n sivuille tästä.

PSHV ry

Vuonna 1885 perustetun Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta (PSHV ry) on vuonna 1885 perustettu sisälähetys- ja valistusjärjestö, jonka ensimmäisiä tehtäviä edistää suomen kielen käyttöä kirkossa julkaisemalla suomenkielistä ortodoksista kirkollista ja hengellistä kirjallisuutta.

Järjestö perusti vuonna 1896 Aamun Koitto -nimisen lehden, jonka julkaisijana PSHV toimi vuoden 2020 loppuun asti. Vuoden 2021 alussa lehden julkaisu siirtyi Suomen ortodoksisen kirkon vastuulle ja siitä tuli viimein jokaisen ortodoksin kotiin jaettava jäsenlehti.

PSHV ry:n tunnetuin toimintamuoto lienee tiistaiseuratoiminta, jonka kulta-aikaa olivat sotien jälkeiset vuosikymmenet. Opintokerhotoiminnan ohella tiistaiseurat tekevät edelleen omissa seurakunnissaan monenlaista vapaaehtoistyötä.

Veljeskunta pyrkii tukemaan tiistaiseurojen, kuorojen, ikonipiirien ja muiden alaosastojen toimintaa antamalla järjestötoiminnan neuvontaa ja ohjausta sekä järjestämällä kursseja, tapahtumia, pyhiinvaelluksia ja opintomatkoja.

Myös kirkkolaulupäivät, jotka kokoavat ortodokseja yhteen muutaman vuoden välein ovat jatkuneet perinteenä jo 1920-luvulta tähän päivään saakka, joskaan eivät enää yksin PSHV ry:n järjestäminä.

PSHV ry:n sivuille tästä.

VALAMON OPISTO

Valamon luostarin yhteyteen vuonna 1986 perustettu Valamon opisto on kaikille avoin ortodoksinen kansanopisto, jonka kurssitarjontaan sisältyy vuosittain kymmeniä ortodoksiseen uskoon ja elämäntapaan liittyviä lyhytkursseja. Opistossa voi syventyä myös kulttuuriin ja kädentaitoihin.

Ikonimaalaus on tärkeä osa opiston kurssitoimintaa. Valamon opisto on Suomen ainoa oppilaitos,
jossa ikonimaalausta voi opiskella tavoitteellisesti ja syvällisesti sekä edetä opinnoissa alkeista aina mestaritasolle asti.

Opistolla on yhteistoimintasopimus kirkon kanssa ja siinä Valamon opisto sitoutuu toteuttamaan Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman linjauksia. Kirkko tukee Valamon opistoa summalla, jonka kirkolliskokous päättää vuosittain kirkollishallituksen esityksestä.

Lue lisää opiston verkkosivuilta.

ORTODOKSINEN KIRKKOMUSEO RIISA

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö vastaa Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen, aineettoman ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamisesta, säilyttämisestä, esilläpidosta, tutkimisesta ja tulkitsemisesta. Kirkko avustaa museota vuosittain kirkolliskokouksen päättämällä summalla.

Säätiön ylläpitämä RIISA on yksi Euroopan huomattavimmista ortodoksisista kirkkomuseoista. Kirkon keskustalossa Kuopiossa sijaitsevan museon kokoelmien perusta on talvi- ja jatkosodan (1939–1944) aikana Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta evakuoitu esineistö, joka on peräisin Karjalan ja Petsamon ortodoksista seurakunnista sekä Valamon, Konevitsan ja Petsamon luostareista.

Nykyään RIISAn esinekokoelmat sisältävät käsittävät tuhansia liturgisesti ja taidehistoriallisesti arvokkaita ikoneja, kirjoja, käsikirjoituksia, sakraaliesineitä ja kirkkotekstiilejä 1500-luvulta tähän päivään. Museossa on myös arkisto ja kuva-arkisto, joihin kuuluu historiallisia asiakirjoja, karttoja, rakennuspiirustuksia ja valokuvia. Museo järjestää myös vaihtuvia näyttelyitä.

RIISAn museokauppa Pikku-Bysantti palvelee asiakkaita sekä verkossa että museomyymälässä.

RIISAn verkkosivuille täältä: https://www.riisa.fi/