Kirkollinen vuorokausi alkaa illasta, joten ehtoopalvelus aloittaa uuden liturgisen vuorokauden. Ehtoopalvelus kertoo Jumalan luomistyöstä, ihmiskunnan lankeemuksesta ja Vapahtajan lunastustyön alkamisesta.

Koska ehtoopalvelus liittyy osaksi seuraavaa vuorokautta, niin jumalanpalveluksen vaihtuvissa tekstiosissa kuullaan jo seuraavan päivän sisältöön liittyviä tekstejä.

Noin 45 minuuttia kestävä ehtoopalvelus toimitetaan muutamia kirkkovuoden jumalanpalveluskiertoon kuuluvia poikkeuksia lukuun ottamatta iltaisin – jos seurakunnissa toimitetaan arki-illan ehtoopalveluksia, ne alkavat yleensä kello 17 tai kello 18.

Ehtoopalvelus voidaan yhdistää myös aamupalvelukseen. Tätä yhdistelmää kutsutaan vigiliaksi. Monissa seurakunnissa toimitetaan lauantai iltaisin nimenomaan vigilia kun taas osassa aamupalvelus toimitetaan vasta sunnuntaiaamuna ennen liturgiapalvelusta.

Ehtoopalvelusta ei pidä sekoittaa ehtoollisjumalanpalvelukseen eli liturgiaan.