Tilaa sukututkimus

Tilaa sukututkimus

Sukututkijoille

Sukututkimuksia varten laadittavia selvityksiä tehdään keskusrekisterin perustehtävien ohessa. Tällä hetkellä tilausjonoa ei pystytä purkamaan viranomaistarkoituksiin tehtävien virkatodistusten ruuhkan vuoksi.

Ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjoja on mahdollisuus itsenäisesti tutkia Kansallisarkistossa.
Kansallisarkiston Mikkelin yksikössä on talletettuna

  • Suomen alueella tällä hetkellä olevien Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntien asiakirjat, myös vanhemmalta ajalta
  • sotien jälkeen Neuvostoliitolle luovutettujen ortodoksisten seurakuntien asiakirjat (31.12.1949 asti)
  • ortodoksisten matkapapistopiirien asiakirjat (1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun muut alueet kuin suuret kaupungit ovat voineet olla matkapapistopiirien hoidossa)
  • sotilasseurakuntien asiakirjat (1800-luku – 1900-luvun alku)

Sukututkimusta varten tehtävä selvitystyö hinnoitellaan käytetyn työajan mukaisesti. Ensimmäinen puolen tunnin jakso on 55 euroa ja sitä seuraavat 30 minuutin jaksot 25 euroa. Lisäksi peritään toimitusmaksua 5 euroa. Tilauksen yhteydessä on siis tärkeää mainita, kuinka paljon selvitykseen voi keskusrekisterissä käyttää aikaa.

Huom! Jos tutkimuksessa tarvitaan elossa olevien henkilöiden tietoja, tulee tilaukseen liittää selvitys EU:n tietosuoja-asetuksen määräysten täyttämisestä (esim. tietosuojaselvitys sukututkimusrekisteristä). Sukututkimuksen käytännesääntöihin voi tutustua esim. Suomen sukututkimusseuran sivuilla: https://www.genealogia.fi

Katso ja lue ensin toimitusehdot Toimitusajat ja hinnasto

Todistukseen merkittävät tiedot
Sitoudun suorittamaan voimassa olevat maksut sukuselvityksen laatimisesta
Toimitustapa

Tietosuojailmoitus
Olet tilaamassa todistusta sähköisellä lomakkeella. Tiedot välitetään ortodoksiseen keskusrekisteriin, josta todistus tilataan. Tietoja käytetään todistuksen laatimiseen ja laskun lähettämiseen. Tiedot poistetaan tietokannasta kolmen kuukauden kuluttua niiden vastaanottamisesta. Tiedot poistetaan myös
pyydettäessä. Lähettämällä lomakkeen, hyväksyt tietojen tallentamisen. Lisätietoja tietosuojasta.

Olen lukenut ja hyväksyn toimitusehdot