Ortodoksisen kirkon perinteen mukaan lapselle annetaan nimi kahdeksantena päivänä syntymästä. Nimenanto voidaan toimittaa kirkossa tai kotona. Haluttaessa se voidaan toimittaa myös myöhemmin, kastetoimituksen yhteydessä.

Ortodoksiseen kirkkoon liitettävälle lapselle on perinteisesti suositeltu annettavaksi vain yksi etunimi, joka muistuttaa siitä pyhästä, jonka mukaan lapsi on nimetty ja joka toimii lapsen taivaallisena esirukoilijana. Lapselle voi kuitenkin antaa useampiakin etunimiä.

Entisaikoina oli yleistä, että lapsi nimettiin suoraan sen pyhän mukaan, jonka muistopäivänä hän oli syntynyt, mutta nykyisin tapaa noudatetaan enää harvoin. Nimen valinnassa suositellaan kuitenkin valitsemaan nimi, joka on yhdistettävissä johonkin pyhään. Pyhien nimi- ja muistopäivähakemistot ja kirkkokalenterin nimipäivähakemistot ovat hyviä apureita nimeä mietittäessä. Myös kasteen toimittava pappi voi auttaa lapselle valitun nimen ja taivaallisen esirukoilijan välisen yhteyden etsinnässä.