Ortodoksisen kirkon aikuiskasvatus on elinikäistä oppimista parhaimmillaan, sillä kirkon traditiossa riittää aina uutta omaksuttavaa kaikille kirkon jäsenille iästä ja koulutuksellisesta taustasta riippumatta.

Kirkollisen aikuiskasvatuksen tavoitteena on aina parantaa seurakuntalaisten tietämystä oman kirkkonsa traditiosta ja uskosta. Sen avulla pyritään kasvattamaan aktiivisia seurakuntalaisia, jotka osallistuvat ja toimivat omassa seurakunnassaan tuntien oman kirkkonsa opin ja tradition pääkohdat. Samalla tavoitteena on vahvistaa ortodoksista elämäntapaa ja uskon ilmaisemista jokaisen seurakuntalaisen omassa elämässä ja ohjata seurakunnan jäseniä osallistumaan henkilökohtaisesti kirkon elämään, jotta sekä tiedollinen että hengellinen kasvaminen tapahtuisi yhtäaikaisesti ja tasapainoisesti.

Kirkko on julkaissut aikuiskasvatustyön tueksi laaditun oppimateriaalin kirjana. Seisokaamme hyvin –teosta voi tilata osoitteesta  tilaukset@ort.fi .