Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnissa ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla nelivuotiselle toimikaudelle valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Seurakunnanvaltuusto valitsee seurakunnalle oman toimikautensa ajaksi seurakunnanneuvoston. Seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä.

Seurakunnanvaltuusto valitsee lisäksi jäsenet seurakunnan lautakuntiin – joista lakisääteisiä ovat kiinteistö- ja vaalilautakunta – koko nelivuotisen toimikauden ajaksi. Mikäli seurakunnassa on kappeliseurakunta, valtuusto valitsee myös kappelineuvoston jäsenet.

Edelleen seurakunnanvaltuusto valitsee seurakunnan tilintarkastajat, pyhäköiden isännöitsijät ja edustajat hiippakuntaneuvostoon. Hiippakuntaneuvoston tehtävänä on hiippakunnan piispan apuna suunnitella ja koordinoida hiippakunnan sekä sen seurakuntien (ja luostarien) hallintoa ja toimintaa.

Lue lisää täältä: Vaikuta kirkossa