Kristuksen risti on kristittyjen yhteinen tunnus. Ristiä on käytetty alkukristillisistä ajoista lähtien siunauksen ja rukouksen merkkinä.

Ortodoksille risti on aina kuolemasta saadun voiton merkki. Samalla se muistuttaa kirkon jäsentä hänen kutsumuksestaan: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” (Mark.8:34) Ortodoksi kantaa usein kaularistiä, joka on pujotettu kaulaan joko kasteen tai mirhavoitelun sakramentin yhteydessä.

Kolmella poikkipuulla varustettua ristiä kutsutaan usein Suomessa ortodoksiseksi ristiksi. Tosiasiassa kyseessä on vain yksi mahdollinen muunnelma rististä, niin kutsuttu slaavilainen risti. Siinä ylin poikkipuu kuvaa Jeesuksen pään päälle kiinnitettyä taulua, jossa luki ”Jeesus Nasaretilainen Juutalaisten Kuningas” ja alin poikkipuu muistuttaa kahdesta ryöväristä, jotka ristiinnaulittiin samaan aikaan Jeesuksen kanssa. Jeesuksesta katsottuna oikeanpuoleinen poikkipuun pää osoittaa ylöspäin – Taivaan valtakuntaan – muistuttaen Luukkaan evankeliumin sanoista: ”Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Hän sanoi: ”Etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja meidät!” Mutta toinen moitti häntä: ”Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa.” Ja hän sanoi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Jeesus vastasi: ”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.” (Luuk.23:39-43)

Slaavilaisen ristin lisäksi ortodoksisessa kirkossa näkee muitakin ristimalleja – esimerkiksi yksinkertaista latinalaista ristiä, jossa on vain yksi poikkipuu, sekä plusmerkin näköistä kreikkalaista ristiä. Kaikki ristit ovat kristitylle rakkaita.

Ristinmerkki on kompakti uskontunnustus ja yksi rukouksen muoto. Ristinmerkillä siunaamme itsemme ja pyydämme Jumalan apua ja varjelusta elämäämme. Ortodoksinen ristinmerkki aloitetaan liittämällä yhteen oikean käden kolme ensimmäistä sormea ja taivuttamalla nimetön ja pikkusormi kämmentä vasten. Kolme sormea muistuttavat Pyhästä Kolminaisuudesta ja kaksi taivutettua sormea siitä, että Kristus oli todella sekä täydellisesti ihminen että täydellisesti Jumala.

Ristinmerkkiä tehdään koskettamalla ensin kevyesti otsaa, sitten rintaa, oikeaa olkapäätä ja vasenta olkapäätä. Näin siunataan ajatukset, tunteet ja kätten teot. Lopuksi kumarretaan kevyesti.