Henkilöstö- ja lakipalveluista vastaa palvelukeskuksen johtaja. Hän valvoo kirkon työnantajapolitiikkaa, toimii työehtosopimusasioissa työnantajan edustajana koko kirkon tasolla ja neuvoo seurakuntia erilaisissa henkilöstöön ja hallintoon liittyvissä asioissa. Palvelukeskuksen johtaja vastaa myös kirkon keskusrahaston sijoituksista yhdessä yhdessä yhteistyötahojen asiantuntijoiden kanssa.

Lakiasioiden asiantuntijana kirkon palvelukeskuksessa toimii kirkon lakimies. Hän neuvoo, ohjeistaa ja valvoo sekä koko kirkon että seurakuntien ja luostareiden hallinnon hoitoa. Kirkon henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus kirkkoa koskevan lainsäädännön ja siinä tapahtuvien muutosten osalta on myös keskeinen osa hänen työkenttäänsä. Lisäksi hän toimii kirkolliskokouksen istuntojen sihteerinä.