Taloustoimistoa johtaa talouspäällikkö. Hänen lisäkseen taloustoimistossa työskentelee seitsemän taloussihteeriä. Taloustoimisto maksaa useimpien kirkon ja seurakunnan palveluksessa työskentelevien palkat ja vastaa myös lähes kaikkien seurakuntien kirjanpidosta, tilinpäätöksistä ja talousasioihin liittyvästä neuvonnasta.

Taloustoimistolla on vastuu myös kirkon keskusrahastosta ja kirkon omasta eläkejärjestelmästä. Lisäksi taloustoimisto seuraa kirkon taloutta ja tuottaa talousasioihin liittyvää tietoa päätöksentekoa varten.