Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitteet toimitetaan kirjallisesti kirkkoherranvirastoon. Kirkolliskokoukselle aloitteita voivat tehdä vain piispat, kirkolliskokouksen jäsenet, seurakunnat ja luostarit.

Kirkon jäsen voi vaikuttaa myös antamalla harkittua ja rakentavaa palautetta joko suullisesti tai kirjallisesti. Seurakunnan toimintaa koskeva palaute on hyvä osoittaa kirkkoherralle, kirkon muuta päätöksentekoa koskeva palaute kirkollishallitukselle.