Ortodoksisen kirkon liturgiseen elämään sisältyy monia pyhiä toimituksia, joilla on paikkansa sekä seurakuntayhteisön että yksittäisen kirkon jäsenen elämässä. Ne sopivat toimitettavaksi hyvin monenlaisissa tilanteissa.

Yleistäen voisi sanoa, että jos elämässä tulee eteen merkittävä käännekohta tai uusi alku, niin kirkon traditiosta löytyy toimitus, jolla alkavalle elämänvaiheelle voidaan pyytää Jumalan siunausta ja apua. Kaikesta voidaan myös kiittää kirkollisesti.

Oman lukunsa muodostavat vainajien muistopalvelukset, jotka pitävät yllä rukouksellista yhteyttä edesmenneisiin läheisiin. Vainajan muistopalvelus voidaan toimittaa jo ennen hautajaisia ja niitä voidaan toimittaa omaisten pyynnöstä vaikka sukupolvesta toiseen.