Kirkon jäsenyys ymmärretään ortodoksisessa perinteessä hyvin konkreettisesti Kristuksen ruumiin jäsenyytenä. Kirkon muodostamme me kaikki yhdessä. Jokaista kirkon jäsentä kutsutaan mukaan kehittämään, ideoimaan, toteuttamaan ja ylläpitämään oman seurakuntayhteisön ja koko kirkon toimintaa.

Talkoo- ja vapaaehtoistyöllä on ollut valtava merkitys Suomen ortodoksisen kirkon historiassa.

Tiistaiseurat ja muut toimintapiirit ovat koonneet omalla työllään varat kymmenien pyhäköiden rakentamiseen. Lukemattomat kirkot ja rukoushuoneet ovat syntyneet talkootyöllä ja pyhäkön vihkimisen jälkeen työ on jatkunut vuosikymmenten ajan kirkon kaunistamisen ja muun huolenpidon merkeissä.

Palkattujen vahtimestareiden sijaan valtaosaa pyhäköistä pitää edelleen toimintakunnossa ja siistinä luottamustehtävässä toimiva isännöitsijä, joka huolehtii kaikesta lumitöistä tuohusten myyntiin asti. Kirkkolaulu ja kirkonkellot soivat seurakunnissa vapaaehtoisvoimin ja seurakunta aktiivit huolehtivat yhdessä myös kirkkokahvien ja erilaisten tapahtumien järjestelyistä.

Vapaaehtoistyön muodot ovat kuitenkin muuttuneet. Kirkkojen rakentamisen sijaan nykyajan vapaaehtoiset ahkeroivat usein esimerkiksi diakonia- ja kasvatustyössä, ekumeenisessa työssä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä – esimerkiksi kääntäjinä, oppaina, kirkkotekstiilien huoltajina, valokuvaajina, verkkolähetysten toteuttajina ja niin edelleen.

Myös ihmisten ajankäyttö muuttuu. Pitkäjänteiseen yhdistystoimintaan tai pysyvään palvelutehtävään sitoutumisen sijaan monet vapaaehtoiset ovat nykyisin halukkaita antamaan aikaansa esimerkiksi parina päivänä tai viikonloppuna vuodessa, kirkossa käydessä tai silloin, kun heidän omat aikataulunsa sen sallivat.

Vapaaehtoistyö monissa muodoissaan on jatkossakin ratkaisevassa asemassa seurakuntien toiminnassa ja sen organisointi kehittyy koko ajan. Kysy siis rohkeasti, millaisia tehtäviä omassa pyhäkköyhteisössäsi on tarjolla ja kerro samalla, millaista vapaaehtoistyötä haluaisit seurakunnassa tehdä. On vaikeaa kuvitella osaamista, jota seurakunnassa ei osattaisi hyödyntää.