Kirkollinen viikko alkaa sunnuntaista. Jokaisella viikonpäivällä on oma teemansa, joka vaikuttaa myös siihen, onko kyseessä lähtökohtaisesti juhla- vai paastopäivä.

Viikonpäivien troparit tiivistävät päivien keskeiset teemat. Sunnuntain tropareja on kahdeksan erilaista, yksi kullekin kahdeksansävelmistön sävelmälle. Ohessa jokaisen päivän tropari, sunnuntaista esimerkkinä seitsemännen sävelmän ylösnousemustropari.

Sunnuntaina muistellaan Kristuksen ylösnousemusta. Jokainen sunnuntai on siis pieni pääsiäinen. Juhlapäivä.

”Sinä ristilläsi kukistit kuoleman, sinä avasit ryövärille paratiisin, sinä mirhantuojain itkun iloksi käänsit ja apostoleillesi annoit käskyn saarnata, että sinä, oi Kristus Jumala, olet noussut kuolleista ja olet maailmalle antanut suuren laupeuden.”

Maanantaina muistellaan enkeleitä, Jumalan sanansaattajia. Luostareissa maanantait ovat viikottaisia paastopäiviä. Luostarikilvoitusta kutsutaan myös enkelielämäksi.

”Taivaallisten voimien johtajat. Teitä me kelvottomat aina ahkerasti anomme: Suojelkaa rukouksillanne meitä ja kätkekää meidät aineettoman kunnianne siipien alle! Me hartaasti lankeamme eteenne ja anomme: Päästäkää hädästä meidät, oi ylhäisten voimien päämiehet.”

Tiistaina kirkko muistelee profeettoja, Jumalan tahdon ja sanoman julistajia ja heidän joukossaan erityisesti Herran edelläkävijää ja kastajaa Johannesta.

”Vanhurskaan muistoa suuresti ylistetään, mutta sinulle, oi Edelläkävijä, riittää Herran todistus, sillä sinä totisesti osoittauduit profeetoista jaloimmaksi ja niin sait kastaa virrassa hänet, josta olet saarnannut. Sen tähden taisteltuasi totuuden puolesta hamaan kuolemaan asti sinä iloiten julistit myös tuonelassa oleville ihmiseksi tulleesta Jumalasta, joka ottaa pois maailman synnin ja antaa meille suuren armon.”

Keskiviikon teemoja ovat risti ja Juudaksen kavallus. Keskiviikot ovat olleet perjantaipäivien ohella kirkossa paastopäiviä jo apostoliselta ajalta asti, joskin tähän sääntöön on kirkkovuodessa muutamia poikkeuksia.

”Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Anna kirkollesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi.”

Torstaisin kirkko muistelee apostoleja ja pyhiä esipaimenia, erityisesti pyhää Nikolaos Ihmeidentekijää.

”Oi pyhät apostolit, rukoilkaa armollista Jumalaa antamaan synninpäästö meidän sieluillemme.”

Perjantaina kirkko muistelee Kristuksen ristiinnaulitsemista. Perjantai on paastopäivä muutamia poikkeusviikkoja lukuun ottamatta.

”Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Anna kirkollesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi.”

Lauantaina kirkko muistelee kaikkia pyhiä ja erityisesti Jumalansynnyttäjää, Neitsyt Mariaa. Lauantai on myös vainajien muistelupäivä.

”Apostolit, marttyyrit ja profeetat, esipaimenet, pyhittäjät ja vanhurskaat, jotka olette hyvän kilvoituksen kilvoitelleet ja uskon säilyttäneet ja joilla on uskallus Vapahtajan edessä, teitä me pyydämme rukoilemaan, että hän, Hyvä, pelastaisi sielumme.”