Seurakunnassa tarvitaan vapaaehtoisia myös jumalanpalvelusten toiimittamiseen liittyviin palvelutehtäviin. Nämä tehtävät eroavat muista vapaaehtoistehtävistä siinä, että niistä suoriutuminen edellyttää perehtymistä ja harjoittelua. Kaikki tehtävät eivät myöskään ole avoinna naispuolisiille seurakuntalaisille.

Lukijat resitoivat jumalanpalveluksen luettavat osat – esimerkiksi hetkipalvelukset, ehtoo- ja aamupalveluksessa luettavat lukukappaleet ja liturgiassa kuultavan epistolan. Lukijoina voivat toimia sekä miehet että naiset ja tehtävään voi harjaantua asteittain. Lukijan tehtäviin perehdyttämisestä vastaavat yleensä seurakunnan kanttorit, joiden tehtäviin lukeminen kuuluu, ellei erillistä lukijaa ole saatavilla. Miespuoliset lukijat voivat saada piispalta vihkimyksen lukijan tehtävään.

Kirkkolaulajan palvelutehtävässä toimivat oppivat vuosien myötä tuntemaan kirkon jumalanpalvelukset perin pohjin. Tavoitteellinen kuorotoiminta keskittyy usein käytännön syistä seurakunnan vilkkaimpien pyhäköiden alueille, mutta kaikissa pyhäkköyhteisöissä toimiii aktiivisia kirkkolaulajia, jotka ovat kanttorille kullanarvoinen apu jumalanpalveluksia toimitettaessa. Kirkkolaulajia ei ole missään liikaa, joten jos tämä tehtävä kiinnostaa, niin kannattaa olla yhteydessä oman seurakunnan kanttoriin ja sopia esimerkiksi koelaulusta. Nuotinlukutaito auttaa, mutta ei ole välttämätön.

Alttariapulaiset eli ponomarit avustavat papistoa jumalanpalveluksen toimittamisessa sekä alttarin että kirkkosalin puolella. Ponomarina voivat toimia vain miespuoliset henkilöt ja hekin vain jumalanpalvelusta toimittavan papin luvalla. Ponomarin tehtävien opettelun voi aloittaa hyvinkin nuorena, jos alttarissa on aikuinen ponomari tai diakoni, jolla on mahdollisuus ohjata lasta tai nuorta palveluksen aikana. Tehtävästä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä oman pyhäkköyhteisön pappiin.

Ipodiakonit avustavat piispaa heidän toimittaessaan jumalanpalvelusta. Ipodiakonin tehtävä on huomattavasti ponomarin tehtävää vastuullisempi ja edellyttää jo varsin hyvää jumalanpalvelusjärjestyksen tuntemusta. Ipodiakonin tehtäviin perehdyttämisestä voi kysyä lisää kirkkoherralta tai oman pyhäkköyhteisön papilta.

Kellonsoittajan tehtävässä voivat myös toimia sekä miehet että naiset. Paitsi ortodoksisen kirkon kirkonkellosoittoperinteen ja pyhäkön kellojen tuntemusta tehtävässä vaaditaan joskus myös rohkeutta, sillä kellotorneihin vievät reitit ovat paikoin vaikeakulkuisia. Kellonsoittokursseja järjestetään vuosittain Valamon opistossa ja tehtävään voi pyytää perehdytystä myös seurakunnasta.

Jumalanpalveluksiin liittyy myös muita palvelutehtäviä: liturgiassa tarvitaan esimerkiksi jälkiviinin kaatajia, ristisaatoissa taas kirkkolippujen, ristin, lyhdyn tai ikonien kantajia. Näihin tehtäviin napataan yleensä lennossa seurakunnan aktiiveja sukupuoleen katsomatta. Omasta halusta toimia näissä tehtävissä kannattaa vinkata kirkon isännöitsijälle tai vahtimestarille.