Yli 30 prosenttia Suomen ortodoksisen kirkon jäsenistä on alle 29-vuotiaita. Kirkko haluaa tukea nuorten ortodoksista identiteettiä tarjoamalla heille sekä kirkollista kasvatusta että tilaisuuden tavata muita ortodoksinuoria. Lisäksi kirkko pyrkii osallistamaan nuoria sekä heitä itseään että koko kirkkoa koskevassa päätöksenteossa.

Kirkon nuorisotoiminta avaa nuorille myös kouluttautumis- ja työmahdollisuuksia. Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry järjestää vuosittain leirinohjaajakurssin, jonka kautta kristinoppileirin käyneet voivat työllistyä seurakuntien tai ONL ry:n järjestämille leireille. Nuoret voivat toimia seurakunnissa myös muissa vapaaehtois- ja työtehtävissä – esimerkiksi kerho-ohjaajina tai kirkko-oppaina.

Kirkko kannustaa perheitä huolehtimaan siitä, että lapset osallistuvat koulussa ortodoksiseen uskonnonopetukseen. Kirkko valvoo myös ortodoksiseen uskonnonopetukseen oikeutettujen koululaisten oikeuksia ja osallistuu aktiivisesti katsomusopetuksesta käytävään keskusteluun.