Joskus kuolema tavoittaa meidät yllättäen ja toisinaan sekä kuolevalla että hänen läheisillään on aikaa varautua lähestyvään kuolemaan. Ortodoksisella kirkolla on tarjota sielunhoidollista tukea molemmissa tilanteissa.

Monet ortodoksisen kirkon jäsenet ovat kuitenkin perheeensä ainoita ortodokseja. Tästä seuraa, että läheisillä ei aina ole tietoa siitä, kuinka toimia kirkon jäsenen kuollessa tai joutuessa sairaala- tai laitoshoitoon. Siksi näistä asioista olisi hyvä keskustella läheisten kanssa hyvissä ajoin iästä ja terveydentilasta riippumatta.