Kirkon viestintää koordinoi kirkon vastaava tiedottaja. Hän huolehtii kirkon www-sivujen ja sosiaalisen median kanavien sisällöntuotannosta ja kehityksestä ja kirkon mediatiedotteista. Lisäksi hän neuvoo seurakuntia viestintään liittyvissä asioissa. Vastaavan tiedottajan lisäksi kirkon viestintäpalveluissa työskentelee venäjänkielinen tiedottaja.

Kirkko julkaisee joka kotiin jaettavaa Aamun Koitto -lehteä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja sillä on myös jatkuvasti päivittyvä verkkolehti.

Päätoimittajan lisäksi toimituskuntaan kuuluvat kirkon tiedottajat. Kirkon julkaisupalveluista vastaa kirkon apulaispiispa. Ainoa vuosittainen julkaisu on kirkkokalenteri liturgisine ohjeineen. Muussa julkaisutoiminnassa on viime vuosina keskitytty jumalanpalveluskirjallisuuteen.