Kun ortodoksisen kirkon jäsen kuolee, omaiset joutuvat usein uuden eteen. Vainaja saattaa olla sukunsa ainoa ortodoksi ja kirkon tapakulttuuri voi olla hautajaisia järjesteleville vieras. Kirkon jäsen tulee kuitenkin siunata hautaan oman kirkkonsa perinteen mukaan, ellei hän ole itse toivonut toisin.

Läheisten tulee ottaa yhteys vainajan kotiseurakuntaan tai hänelle läheiseen pappiin mahdollisimman pian kuoleman jälkeen. Seurakunnan kanssa sovitaan hautaustoimitukseen liittyvistä yksityiskohdista: koska ja missä hautaus toimitetaan ja mihin vainaja haudataan. Jos papin toivotaan olevan paikalla muistotilaisuudessa, myös tästä on hyvä sopia etukäteen.

Yhteydenotto seurakuntaan on aiheellinen, vaikka hautajaisten ajankohdasta sopiminen ei olisikaan vielä ajankohtaista, sillä seurakunnassa halutaan muistaa edesmennyttä esirukouksissa heti kuoleman jälkeen. Omaiset voivat myös pyytää pappia toimittamaan vainajan muistopalveluksen eli panihidan. Tämä voidaan toimittaa aikataulujen salliessa vaikka jo kuolinpäivänä tai muuna omaisille parhaiten sopivana aikana.

Seurakunnassa osataan myös vastata kaikkiin hautajaisiin liittyviin käytännön kysymyksiin. Huomioitavia asioita ei ole montaa, sillä hautaustoimitus on liturginen kokonaisuus, joka ei sisällä erikseen suunniteltavia osia. Esimerkiksi musiikista tai muista palveluksen yksityiskohdista ei tarvitse keskustella.

Hautaustoimituksesta voit lukea lisää täältä. (LINKKI)