Valamon luostarin yhteyteen vuonna 1986 perustettu Valamon opisto on kaikille avoin ortodoksinen kansanopisto. Koulutus ja oppiminen kuuluvat luontevasti luostarympäristöön. Myös Vanhassa Valamossa toimi aikoinaan koulu ennen Heinävedelle siirtymistä.

Valamon opiston kurssitarjontaan sisältyy vuosittain kymmeniä ortodoksiseen uskoon ja elämäntapaan liittyviä lyhytkursseja. Opistossa voi syventyä myös kulttuuriin ja kädentaitoihin.

Ikonimaalaus on tärkeä osa opiston kurssitoimintaa. Valamon opisto on Suomen ainoa oppilaitos, jossa ikonimaalausta voi opiskella tavoitteellisesti ja syvällisesti sekä edetä opinnoissa alkeista aina mestaritasolle asti.

Opistolla on yhteistoimintasopimus kirkon kanssa ja siinä Valamon opisto sitoutuu toteuttamaan Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman linjauksia. Sopimuksen nojalla Suomen ortodoksinen kirkko sitoutuu tukemaan Valamon opistoa summalla, jonka kirkolliskokous päättää vuosittain kirkollishallituksen esityksestä.

Lue lisää opiston verkkosivuilta.