Suomen ortodoksinen kirkko ja sen yhteistyöjärjestöt muodostavat kiinnostavan, mielekkään ja koko maan laajuisen työkentän, jonka tehtäviin kaivataan jatkossakin osaavia ja kirkon elämästä kokonaisvaltaisesti kiinnostuneita ortodoksisen teologian asiantuntijoita. Lisäksi kouluihin tarvitaan ortodoksiseen uskontoon perehtyneitä uskonnonopettajia.

Itä-Suomen yliopisto on Suomen ainoa yliopisto, jossa on mahdollisuus suorittaa Suomen ortodoksisen kirkon papin tai kanttorin toimiin pätevoittävät teologian maisterin opinnot alusta loppuun.

Ortodoksista teologiaa on opiskeltu Joensuussa siitä saakka, kun Kuopion pappisseminaari lakkautettiin vuonna 1988. Nykyisin ortodoksista teologiaa opiskellaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa teologian osastolla, ortodoksisen teologian koulutuohjelmassa. Toinen osaston koulutusohjelmista on läntisen teologian koulutusohjelma.

Ortodoksisen teologian oppiaineet ovat kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia ja patristiikka sekä kirkkomusiikki. Eksegetiikka ja uskontotiede ovat ortodoksisen ja läntisen teologian koulutusohjelmien yhteisiä oppiaineita. Myös muissa oppiaineissa tarjoutuu vaihtelevassa määrin mahdollisuuksia koulutusohjelmarajan ylittävään yhteistyöhön.

Ortodoksisen teologian tutkinto-opiskelijat valitsevat jo hakuvaiheessa yhden kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta:

Teologin suuntautumisvaihtoehto mahdollistaa sijoittumisen monenlaisiin teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Esimerkiksi ortodoksisen kirkon papin toimeen vaaditaan tutkinto tästä suuntautumisvaihtoehdosta. Opinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista ja liturgisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista, soveltavista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Pääaineena voi olla eksegetiikka, kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia ja patristiikka tai uskontotiede.

Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia ortodoksisen uskonnon ja yhden muun aineen opettajana perusasteella ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Opinnoissa suoritetaan teologisten aineiden ohella opettajan pedagogiset opinnot.

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto antaa pätevyyden ortodoksisen kanttorin tehtävään. Säveltaiteellisten opintojen ja teologian opintojen lisäksi opintoihin kuuluu myös vapaavalintaisia opintoja. Opiskelijat harjaantuvat tehtäviinsä Ortodoksisen seminaarin jumalanpalveluksissa.