Ennen kirkkoon liittämistä tuleva kirkon jäsen osallistuu ensimmäistä kertaa katumuksen sakramenttiin eli käy synnintunnustuksella. Usein sakramentin toimittaa kirkkoon liittyvälle jo tutuksi tullut katekumeenityöstä vastaava pappi. Tästä papista tulee monelle rippi-isä eli se pappi, jonka luona kirkon jäsen käy jatkossa säännöllisesti synnintunnustuksella.

Rippi-isää voi tietysti myös vaihtaa ja esimerkiksi papin siirtyminen toisen seurakunnan palvelukseen voi joskus tehdä rippisuhteen jatkumisesta vaikeaa. Hengellisen kasvun kannalta on kuitenkin suositeltavaa pyrkiä pitkäaikaiseen rippisuhteeseen.

Katumuksen sakramentti toimitetaan lähtökohtaisesti kirkossa. Aluksi pappi lukee sakramentin toimittamiseen liittyvät rukoukset, jonka jälkeen katuva kertoo omin sanoin asioista, jotka painavat omaatuntoa. Pappi saattaa esittää kysymyksiä, kommentoida kuulemaansa, antaa hengellistä ohjausta tai olla vaiti. Kun katuva on sanottavansa sanonut, pappi lukee synninpäästörukouksen, jonka katuva kuuntelee polvillaan papin epitrakiili päänsä päälle asetettuna.

Pappia sitoo sakramentin yhteydessä vaitiolovelvollisuus.

Kirkko ohjaa jäseniään osallistumaan säännöllisesti katumuksen sakramenttiin. Siitä, kuinka usein sakramenttiin on hyvä osallistua, tulee keskustella oman rippi-isän kanssa.