Suomen ortodoksiseen kirkkoon liittyy vuosittain satoja uusia jäseniä. Monilla kirkkoon liittymistä edeltää jopa vuosien mittainen harkintaprosessi, jonka aikana he seuraavat itsenäisesti kirkon elämää ja jumalanpalveluksia sekä tutustuvat kirkkovuoden rytmiin. Jotkut tutustuvat kirkkoon myös vierailemalla Valamon ja Lintulan luostareissa, toiset laulamalla pitkään kirkkokuorossa tai harrastamalla vaikka ikonimaalausta.

Joskus tie kirkon jäseneksi etenee huomattavasti nopeammin, mutta silloinkin puhutaan useiden kuukausien – mieluusti lähes vuoden – aikajänteestä. Kirkkoon liittyminen kysyy siis halua sitoutua pitkähköön harkinta- ja oppimisprosessiin.

Tietty valmistautumisaika on aina kuulunut osaksi kirkkoon liittymistä. Jo alkukirkon aikana kasteeseen valmistauduttiin osallistumalla kirkon järjestämään kasteopetukseen.

Nykyisin tätä opetusta kutsutaan katekumeeniopetukseksi. Moni kirkon jäsenyydestä kiinnostunut etsii kuitenkin tietoa lähimmän seurakunnan sijaan verkosta. Silloin on vaarana, että hengellinen etsintä vie harhapoluille. Erilaisilta verkkosivustoilta ja sosiaalisen median kanavilta löytyy paljon ortodoksiselta näyttävää, mutta kirkon opetukselle vierasta sisältöä.

Kirkkoon liittymistä harkitsevan onkin turvallisinta aloittaa kirkkoon liittymisen prosessi ottamalla yhteyttä lähimmän ortodoksisen seurakunnan katekumeeniopetuksesta vastaavaan pappiin. Pappi osaa ohjata liittyjän joko seurakunnan katekumeeniopetukseen tai antaa muita ohjeita kirkon opetukseen, perinteeseen ja hengelliseen elämään tutustumista varten. Monissa seurakunnissa osaan katekumeeniopetuksesta voi nykyisin osallistua myös etänä.

Huomaa, että lasta ei voi kastaa tai liittää ortodoksisen seurakunnan jäseneksi, ellei ainakin toinen vanhemmista ole sen jäsen. 12 vuotta täyttänyt lapsi voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa siitä eronneeksi vain omalla suostumuksellaan. 15 vuotta täyttäneet voivat uskonnonvapauslain mukaan huoltajiensa kirjallisella suostumuksella liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan ja erota siitä. Vasta 18 vuotta täyttänyt päättää kirkkoon kuulumisesta itsenäisesti.