Sakramentit ovat Jumalan näkymättömän armon näkyviä välikappaleita. Ortodoksisessa kirkossa sakramentteja kutsutaan myös mysteerioiksi.

Sakramentteihin voivat osallistua vain ortodoksisen kirkon jäsenet. Ainoana poikkeuksena voidaan mainita katumuksen sakramentti, johon kirkkoon liittyvät osallistuvat jo ennen kirkon jäseneksi liittämistä.

Kirkon jäsenyys alkaa aina kasteen ja/tai mirhavoitelun sakramenttiin osallistumisesta. Ehtoollinen ja katumuksen sarkamentti ovat sakramentteja, joihin kirkon jäsenen tulisi osallistua säännöllisesti. Kirkon jäsenyydestä eronneet palaavat uudelleen kirkon jäseneksi katumuksen sakramentin kautta.

Avioliiton sakramentti on usein ainutkertainen, mutta kirkko vihkii jäsenensä myös toiseen ja jopa kolmanteen avioliittoon. Sairaanvoitelun sakramentissa rukoillaan sairastavalle parannusta niin ruumiin kuin sielunkin sairauksista. Se voidaan toimittaa kirkon jäsenen pyynnöstä useampia kertoja elämän aikana. Seurakunnissa toimitetaan aika ajoin myös yleisiä sairaanvoitelun sakramentteja.

Pappeus on sakramentti, joka tulee vain harvojen osaksi. Teologinen koulutus ei johda automaattisesti diakoniksi tai papiksi vihkimiseen, vaan vihkimyksen edellytysten arviointi kuuluu aina hiippakunnan piispalle.