Nuoret eivät ole vain kirkon tulevaisuus, vaan he muodostavat merkittävän osan kirkon jäsenistöstä juuri nyt.

Kirkko on pyrkinyt viimeisen vuosikymmenen aikana lisäämään nuorten mahdollisuuksia tutustua ja osallistua yhteiseen päätöksentekoon.

15–24 -vuotiailla kirkon jäsenillä on ollut vuodesta 2018 asti mahdollisuus hakeutua kokousavustajiksi eli stuerteiksi kirkolliskokoukseen, joka on kirkon ylin päättävä elin. Jokaisesta hiippakunnasta voidaan valita kaksi nuorta mukaan ja haku käynnistyy vuosittain syyskuussa.

Äänestysikäraja kirkollisissa vaaleissa on ollut vuodesta 2019 saakka 16 vuotta. Tämä koskee sekä seurakunnanvaltuustovaaleja että kirkkoherran vaalia. Ehdolle asettuminen valtuustovaalissa edellyttää kuitenkin 18 vuoden ikää.

Vuoden 2022 kirkolliskokous päätti, että kirkkoon perustetaan hiippakunnalliset nuorisovaltuustot, johon piispa kutsuu edustajat seurakuntien ehdotusten perusteella. Nuorisovaltuustojen tehtäväkenttää ei ole rajattu etukäteen, joten niillä on mahdollisuus luoda omat toimintatapansa itsenäisesti. Lisätietoa nuorisovaltuustojen toiminnasta ja uusien valtuutettujen valinta-aikataulusta saa kunkin hiippakunnan kansliasta.