Kirkkoon liittymistä harkitseva voi lähestyä seurakuntaa mihin aikaan vuodesta tahansa. Useimmissa seurakunnissa myös ryhmämuotoiseen opetukseen voi tulla mukaan pitkin vuotta.

Jos kirkkovuodesta kuitenkin haluaa löytää kohdan, jossa opetuksen piiriin on loogisinta tulla, niin elo-syyskuun vaihteen seutu on monessa mielessä suositeltava ajankohta.

Ortodoksinen kirkkovuosi alkaa syyskuun ensimmäisenä päivänä ja siihen tutustuminen on mukava aloittaa alusta. Samoihin aikoihin käynnistyvät seurakunnissa myös kesäkuukausien ajan tauolla olleet toimintapiirit – niiden mukana myös katekumeeniopetus, joka voi löytyä seurakunnasta myös nimellä ortodoksiapiiri tai ortodoksisuus tutuksi -kurssi.

Kirkkoon liittäminen voidaan toimittaa lähes milloin tahansa. Moni toivoo kuitenkin voivansa liittyä kirkkoon kirkkovuoden suurimman juhlan eli pääsiäisen edellä. Siinäkin mielessä loppukesällä opetukseen tuleminen on hyvä ajatus, sillä syksyn ja kevään väliin jää riittävästi aikaa tutustumisprosessin läpikäymistä varten.

Vaikka katekumeenit eivät ole vielä ortodoksisen kirkon jäseniä, niin he ovat tietyssä mielessä jo seurakuntayhteisön piirissä ja siksi heitä muistetaan yhteisesti seurakunnan yhteisissä jumalanpalveluksissa jo katekumeeniaikana. Opetettavien ekteniassa lausutaan näin: ”Uskovaiset, rukoilkaamme opetettavien puolesta, että Herra armahtaisi heitä, opettaisi heitä totuuden sanalla, avaisi heille vanhurskauden evankeliumin ja yhdistäisi heidät pyhään, yhteiseen ja apostoliseen seurakuntaan.”