Suomen ortodoksisen kirkon keskushallinto työllistää noin 35 ihmistä. Heistä valtaosa työskentelee Kuopiossa sijaitsevassa keskustalossa, jonne sijoittuvat kirkon palvelukeskuksen ydinosat. Palvelukeskuksen henkilöstön lisäksi kirkon keskushallinnon henkilöstöön kuuluvat piispat sekä hiippakuntakanslioiden (Helsinki, Kuopio ja Oulu) ja Ortodoksisen seminaarin (Joensuu) henkilöstö. Muiden asiantuntijaorganisaatioiden tapaan etätyön osuus on kasvanut selvästi viime vuosina.

Työskentely kirkon palvelukeskuksen asiantuntijatehtävissä ei edellytä automaattisesti ortodoksisen kirkon jäsenyyttä. Opetuksellisia aspekteja sisältävässä työssä kirkon jäsenyys on kuitenkin välttämätön.

Seurakunnissa työskentelee yhteensä noin 140 ihmistä. Tästä suurimman osuuden muodostavat kirkon hengellisen työn tekijät eli diakonit, papit ja kanttorit, joita on vakituisessa toimessa noin 80.

Kirkon muita työntekijäryhmiä ovat mm. diakonia- ja kasvatustyöntekijät, vahtimestarit ja seurakuntasihteerit. Myös seurakunnissa on työtehtäviä, joissa toimiminen on mahdollista ilman kirkon jäsenyyttä.

Seurakunnissa palvelee myös suuri joukko papistoa, jolla ei ole pysyvää työsuhdetta mihinkään seurakuntaan. Esimerkiksi diakonit palvelevat enimmäkseen vapaaehtoispohjalta. Myös eläkkeellä oleva papisto ja kanttorit sekä vailla toimeenhakukelpoisuuden tuottavaa teologista koulutusta oleva papisto (oman toimen ohessa pappina toimivat) ovat seurakunnissa merkittävä voimavara esimerkiksi eri mittaisten sijaisuuksien hoitamisessa.

Papiston luettelojen ylläpito kuuluu hiippakuntien tehtäviin. Ajantasaiset luettelot Suomen ortodoksisen kirkon papistosta löytyvät kunkin hiippakunnan omilta sivuilta.

Suurin osa kirkon työntekijöistä kuuluu samaan ammattiliittoon. Vuonna 2001 perustettu Ortodoksisen kirkon työntekijät ry on Kirkon alat -ammattiliittoon kuuluva jäsenyhdistys, joka ajaa kaikkien kirkon eri ammattiryhmien etua.

Luottamusmiehiksi on valittu toimikaudelle 2022–2025 seuraavat henkilöt:

Helsingin ortodoksinen seurakunta: Niko Laakso (varaluottamusmies Petri Gyllström)
Helsingin hiippakunta: Maria Verikov
Kuopion ja Karjalan hiippakunta: Roope Nieminen (varaluottamusmies Sofia Laukkanen)
Oulun hiippakunta: Luottamusmies Kaisa Pahkala (varaluottamusmies Arja Pikkuharju)
Kirkollishallitus (+ järjestöt): Annakaisa Onatsu

Kirkon papistolla ja kanttorikunnalla on lisäksi omat yhdistyksensä, joiden tehtävä on toimia mm. jäsenistönsä yhdyssiteenä, edistää jäsenten ammatillista kehitystä ja työhyvinvointia sekä toimia asiantuntijoina jäsenistön etuihin ja kirkon työhön liittyvissä kysymyksissä. Liittojen jäseniksi voivat liittyä myös ortodoksisen teologian ja kirkkomusiikin opiskelijat.

Ortodoksisten pappien liitto (OPL ry) on perustettu vuonna 1925. Liiton puheenjohtajana toimii pastori Jaakko Vainio. Yhteys: jaakko.vainio@ort.fi.

Ortodoksisten kanttorien liitto (OKL ry) on perustettu vuonna 1932. Liiton puheenjohtajana toimii dir.cant. Varvara Merras-Häyrynen. Yhteys: okl@ort.fi.

Ortodoksisen teologian opiskelijoiden etuja ajaa vuonna 1988 perustettu ainejärjestö Pistis ry. Yhteys: pistis.ry@gmail.com.