Ikonimaalaus on monille kirkon jäsenille rakas ja rukouselämää ravitseva harrastus. Ikonimaalarin ei tarvitse kuitenkaan olla ortodoksisen kirkon jäsen – riittää, että maalari suhtautuu ikoneihin kunnioittavasti ja ymmärtää, että ikonit eivät ole ensisijaisesti taidetta, vaan ortodoksisen kirkon oppia ilmaisevia ja rukoukseen kutsuvia kuvia.

Ikonimaalaus on rukouksellista työtä, jossa maalari käyttää taitojaan Jumalan kunniaksi. Se ei ole siis pelkän teknisen taidon hallintaa.Osaamisen karttuessa maalari oppii vähitellen ymmärtämään ikonien kuvaamaa hengellistä todellisuutta. Siksi ikonien maailmaan tutustuminen onkin ollut monille kokemus, joka on johtanut ajan saatossa ortodoksisen kirkon jäsenyyteen.

Suomessa on saatavilla hyvin korkeatasoista ikonimaalauksen opetusta.

Valtaosassa seurakunnista toimii ikonimaalauskerho, joissa saa pätevää ohjausta. Paikoin ikonimaalauksen opetus toteutuu yhteistyössä paikallisen kansan- tai työväenopiston kanssa. Valamon luostarin yhteydessä toimii lisäksi Valamon opisto, jonka ikoniakatemia tarjoaa opetusta sekä vasta-alkajille että mestarikurssitasolle yltäneille maalareille.

Ikonimaalareiden oma yhdistys, Suomen ikonimaalarit ry vaalii ja tekee tunnetuksi ortodoksista ikonimaalausperinnettä. Yhdistys järjestää ikonimaalauskursseja, tuottaa ja levittämää ikonimaalauksen oppimateriaalia sekä tukee ikonimaalareita jakamalla stipendejä koulutustarkoituksiin.