Suomen ortodoksisen kirkon palvelukeskuksessa hoidetaan kirkollishallituksen toimivaltaan kuuluvia hallinnollisia, toiminnallisia ja taloudellisia asioita. Palvelukeskuksen työntekijät avustavat lisäksi arkkipiispaa, hiippakuntien piispoja ja piispainkokousta näiden toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä ja niiden valmistelussa.

Valtaosa kirkon palvelukeskuksen työntekijöistä työskentelee Kuopiossa sijaitsevassa kirkon keskustalossa, jossa toimii mm. kirkon keskusrekisteri, taloustoimisto ja Kuopion ja Karjalan hiippakunnan kanslia. Myös Joensuussa sijaitseva Ortodoksinen seminaari kuuluu osaksi kirkon palvelukeskusta.

Kaikkiaan kirkon palvelukeskuksessa työskentelee noin 35 ihmistä. Palvelukeskuksen henkilöstön esimiehenä toimii palvelukeskuksen johtaja.