Ihmiselämään mahtuu monia erilaisia juhlahetkiä ja uusia alkuja – pieniä ja suuria. Suurimmat niistä – esimerkiksi häät ja uuden ihmiselämän alkuun liittyvät juhlat – eivät varmasti jää monilta juhlimatta, mutta pienemmät juhlat voivat jäädä huomioimatta, jos niihin liittyvät tavat eivät ole tuttuja.

Uusi koti, eläkkeelle pääsy, opiskelu- tai työpaikan saaminen, valmistujaiset, hääpäivä tai vaikka satovuoden kulkuun liittyvä käännekohta (esimerkiksi kevätkylvön siunaus) – nämä kaikki hetket tarjoavat ihmiselle mahdollisuuden pysähtyä joko kiittämään Jumalaa tai pyytämään Jumalan siunausta. Ortodoksisen kirkon rikkaasta liturgisesta perinteestä löytyvät sanat kaikesta hyvästä kiittämiseen ja kaiken hyvän siunaamiseen.