Ortodoksisesta kirkosta eronneen paluu kirkon jäsenyyteen tapahtuu aina katumuksen sakramentin kautta. Palaavan on siis otettava henkilökohtaisesti yhteyttä kotiseurakuntansa papistoon ja sovittava aika sakramenttiin osallistumista varten.