Ortodoksiset seurakunnat tarjoavat apua tarvitseville taloudellista tukea omien talousarvioidensa puitteissa. Jokaisella seurakunnalla on toisin sanoen vuosittaisessa talousarviossaan tietty summa, joka on varattu diakoniatyön avustuksiin. Päätökset näiden varojen jakamisesta tekee seurakunnassa yleensä diakoniatyöstä vastaava pappi.

Seurakunnilla on avustusten jakamisessa omat käytäntönsä. Joissakin seurakunnissa avustus annetaan rahana, joissakin seurakunnissa taas ostokortteina. Keskimääräiset kerta-avustukset ovat kooltaan noin 50–80 euroa.

Seurakunnissa on yleensä myös linjauksia siitä, kuinka monta kertaa vuodessa sama hakija voi saada rahallista apua seurakunnasta. Mikäli avun tarve on toistuvaa, seurakunta pyrkii selvittämään yhteistyössä avun tarvitsijan kanssa tämän kokonaistilannetta ja löytämään pidempiaikaisia ja kestävämpiä ratkaisuja taloudellisen tilanteen parantamiseen. Suuremmissa seurakunnissa diakoniatyössä palvelee myös ammattimaisia sosiaaliohjaukseen kykeneviä työntekijöitä, jotka voivat neuvoa esimerkiksi erilaisten tukien hakemisessa ja velkajärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Oman seurakunnan käytännöistä voi kysyä seurakunnan kansliasta.