Kirkon edunvalvonnasta ja verkostoyhteistyöstä kaikissa ortodoksisen uskonnon opetukseen sekä kirkolliseen kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa vastaa kirkon kasvatus- ja koulutuspäällikkö. Hän vastaa myös kirkon työelämäopintojen järjestelyistä, maahanmuuttajatyön kehittämisestä ja yhteistyösopimuksista kirkon yhteistyöjärjestöjen (Filantropia ry, ONL ry, PSHV ry), Valamon opiston sekä Ortodoksisen seminaarin kanssa.