Keskusrekisteristä voi tilata henkilökohtaiset tiedot sisältävän todistuksen eli ns. elää -todistuksen tai sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen. Asiointi -välilehden alta löytyvät myös avioliiton esteiden tutkintalomakkeet suomeksi ja ruotsiksi.

Henkilökohtaiset tiedot sisältävä todistus eli ns. Elää-todistus sisältää seuraavat tiedot: sukunimi, entiset sukunimet, etunimi, entiset etunimet, henkilötunnus, syntymäkotikunta, kansalaisuus, seurakunta, kotikunta, siviilisääty. Tällaista todistusta voi tarvita esimerkiksi perunkirjoitusta varten, jos tilaaja on vainajan perillinen tai testamentinsaaja. Elää -todistus voidaan toimittaa myös monikielisellä lomakkeella ulkomaan viranomaisia varten. Kielinä lomakkeella ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Viranomaistarkoitukseen laadittua virkatodistusta ei saa käyttää sukututkimukseen. Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut ortodoksiseen seurakuntaan, tilataan virkatodistus digi- ja väestötietovirastosta tai oman kirkon rekisteristä. Perunkirjoitusta varten tarvittava virkatodistus on hyvä tilata hyvissä ajoin.
Tietosisällöltään laajempi sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Selvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta ja kuolinpesän asioiden hoitoa varten. Sukuselvitysmuotoiseen virkatodistukseen merkitään kaikki ne henkilön seurakuntien väliset muutot, jotka ovat tapahtuneet hänen täytettyään 15 vuotta ja joista Ortodoksinen keskusrekisteri antaa todistuksen. Sukuselvitykseen kuuluvista kirkon jäsenistä ei tarvitse tilata erikseen ns. elää-todistusta, vaan sukuselvitys kattaa myös nämä tiedot.