Kristinoppikoulua pidetään niin tärkeänä opetusmuotona, että kirkkojärjestys velvoittaa seurakunnat järjestämään kaikille nuorille mahdollisuuden osallistua siihen sinä vuonna, kun he täyttävät 15 vuotta.

Osallistuminen kristinoppikouluun on vapaaehtoista, mutta sen suosio on siitä huolimatta varsin vankka. Suurin osa ikäluokasta käy kriparin. Kriparin käyminen avaa nuorelle myös mahdollisuuden osallistua ONL ry:n leirinohjaajakoulutukseen ja työllistyä loma-aikoina esimerkiksi oman seurakunnan palvelukseen.

Itsenäistymisen kynnyksellä elävät nuoret saattavat saada esimerkiksi kutsun kummiksi. Jotkut pohtivat pian jo seurusteluun ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Myös monet muut suuret valinnat tulevat tässä iässä ajankohtaisiksi.

Kristinoppikoulu – joka järjestetään usein leirimuotoisena – tarjoaa nuorelle mahdollisuuden perehtyä papin, kanttorin ja ohjaajien kanssa ortodoksisen kirkon opetukseen ja ortodoksiseen elämäntapaan. Kriparit ovat myös varsin suosittuja – enemmistö ikäluokasta pitää sitä merkittävänä ja mieluisena etappina matkalla aikuisuuteen.

Erityisen hyödyllinen kristinoppikoulu on niille, jotka eivät ole osallistuneet koulussa oman uskonnon opetukseen. Toisaalta se tarjoaa kaikille osallistujille mahdollisuuden vahvistaa omaa ortodoksista identiteettiään ja löytää oma tapa osallistua aktiivisesti kirkon elämään. Se antaa myös mahdollisuuden solmia tärkeitä ystävyyssuhteita toisten, mahdollisesti jopa eri puolilla Suomea asuvien ortodoksien kanssa.

Kristinoppileirillä eli kriparilla päivät koostuvat jumalanpalveluksista, oppitunneista, pihaleikeistä, ryhmätöistä ja muusta yhdessäolosta: yhdessä tekemisestä ja kokemisesta. Kriparien kestossa on seurakuntakohtaisia eroja noin viikosta maksimissaan kymmeneen päivään. Leiri päättyy juhlavaan päätösliturgiaan.

Seurakuntien yksin tai yhdessä toisen seurakunnan kanssa järjestämien kriparien lisäksi Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry järjestää vuosittain valtakunnallisen kristinoppileirin Valamon luostarissa.

Kriparin jälkeisenä syksynä monissa seurakunnissa järjestetään viikonlopun mittainen jatkokripari eli jatkis, jolla esitellään oman seurakunnan nuorille suunnattua toimintaa.

Joskus tulee eteen tilanteita, joissa nuori ei syystä tai toisesta voi osallistua kriparille sinä vuonna, jonka aikana hän täyttää 15 vuotta. Useimmissa seurakunnissa osallistuminen on mahdollista myös myöhemmin, mikäli kripariryhmässä on tilaa.

Osa kripareista on maksuttomia, ONL ry ja osa seurakunnista perii kriparin osallistujilta osallistumismaksun. Kriparimaksuun voi pyytää myös huojennusta, mikäli taloudellinen tilanne sitä vaatii.