Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnilla on veronkanto-oikeus. Kirkko ei siis peri jäseniltään erillistä jäsenmaksua, vaan yhteisten menojen kattamiseen osallistutaan maksamalla kirkollisveroa.

Kirkollisveroa maksavat ne ortodoksisen kirkon jäsenet, jotka maksavat kunnallisveroa. Jos tulot jäävät alle 16 000 euron vuodessa, tuloista ei makseta kunnallisveroa eikä siis kirkollisveroakaan.

Kirkkoon liittyneet maksavat kirkollisveroa vasta liittymisvuotta seuraavalta vuodelta. Samoin kirkosta eroaminen vaikuttaa kirkollisveroon vasta seuraavana vuonna.

Kirkollisveron määrä riippuu oman kotiseurakunnan kirkollisveroprosentista. Seurakunnat päättävät veroprosentista itsenäisesti. Ortodoksisten seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,75 – 2,25%.

Vuonna 2023 noin 65 prosenttia Suomen ortodoksisen kirkon jäsenistä maksoi kirkollisveroa. Keskimääräinen verotulo per kirkon jäsen oli 531 euroa.