Kaste merkitsee Jumalan yhteyteen tulemista, uudeksi ihmiseksi syntymistä ja vanhasta elämästä luopumista. Kasteen sakramenttiin antaa perustan Jeesuksen oma kaste Jordanilla (Matt. 28:19-20; Mark. 16:16).

Ortodoksisen kirkon jäseneksi voidaan kastaa ortodoksivanhempien lapsi tai lapsi, jonka vanhemmista toinen on ortodoksisen kirkon jäsen. Kasteeseen tarvitaan kuitenkin molempien vanhempien suostumus.

Yleensä kaste toimitetaan lapsen ollessa noin kahden kuukauden ikäinen, mutta jos kaste on jäänyt syystä tai toisesta toimittamatta, se voidaan toimittaa missä iässä tahansa.

Ennen kastetta vanhempien on tehtävä päätös lapsen etunimestä, valittava lapselle ortodoksiseen kirkkoon kuuluva kummi ja varattava seurakunnasta aika kastetoimitusta varten.

Kaste voidaan toimittaa joko liturgian yhteydessä tai erillisenä toimituksena. Kastetoimitus koostuu itse asiassa kahdesta peräkkäisestä sakramentista, kasteesta ja mirhavoitelusta. Voit lukea sakramentin kulusta lisää täältä. Jos nimenantoa ei ole toimitettu erikseen, se toimitetaan ennen kastetta.

Mikäli kaste toimitetaan liturgian yhteydessä, lapsi saa osallistua ehtoolliseen jo samassa palveluksessa. Vauvalle ehtoollinen jaetaan pisarana ehtoollisviiniä.

Kastetilaisuutta varten lapselle varataan valkoinen kastepuku, mutta lasta ei pueta kastepukuun ennen kastetoimituksen alkua, vaan vasta sen aikana. Pappi ohjeistaa tarvittaessa palveluksen aikana sekä vanhempia että kummeja. Kastepuvun lisäksi kirkkoon kannattaa pakata mukaan ainakin pyyhe, vaippoja ja varavaatetta lapselle. Jos kirkko on kovin viileä tai vetoisa, myös pieni huopa tai viltti voi olla käytännöllinen varuste.

Kastetilaisuus jännittää monia vanhempia ja kummeja. Onko lapsi kovin levoton? Mitä jos lapsi itkee kastetoimituksen aikana? Jännittäminen on kuitenkin täysin tarpeetonta. Sakramentti ei ole suoritus, jossa lapsi tai vanhemmat voisivat epäonnistua. Jokainen kaste on ilojuhla.