Seurakunnanvaltuustovaaleissa voivat asettua ehdolle kaikki 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Jos seurakunta on jaettu useampaan vaalialueeseen, ehdolle voi asettua vain sillä vaalialueella, jolla ehdokas itse asuu.

Valtuustovaaleissa ehdolle asettuminen edellyttää kahden samalla vaalialueella asuvan henkilön puoltoa tai esitystä.

Kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä on äänioikeus sekä seurakunnanvaltuustovaaleissa että kirkkoherran vaalissa.

Valtuustovaalissa voi äänestää vain oman vaalialueen ehdokasta.