Papiston jäsenten (piispat, papit ja diakonit) hautausjärjestelyt poikkeavat osin maallikon hautausjärjestelyistä. 

Jos edesmennyt on kuollessaan kuulunut Suomen ortodoksisen kirkon papistoon, omaisten on otettava viipymättä yhteys hiippakunnan piispaan tai hiippakunnan kansliaan. Jos heitä ei tavoiteta, kuolemasta tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti lähimpään ortodoksiseen seurakuntaan. Samalla on hyvä kerrata myös lähiomaisten yhteystiedot.