Tietosuoja

Tälle sivustolle kootaan Suomen ortodoksisen kirkon keskushallinnon tietosuojaan liittyvät asiakirjat.

Tarkastusoikeuden käyttäminen

Rekisteröidyllä on mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa veloituksetta Suomen ortodoksisen kirkon rekistereistä kerran vuodessa. Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa omat tietonsa useammin kuin kerran vuodessa, peritään tietojen luovutuksesta tuntiveloituksen mukainen korvaus.

Tarkastuspyynnön voi tehdä täyttämällä tältä sivulta löytyvän rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeen.  Pdf-muotoinen lomake tulostetaan ja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Suomen ortodoksinen kirkko, Karjalankatu 1, 70110 Kuopio.

Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Lisätietoa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä antaa Suomen ortodoksisen kirkon tietosuojavastaava:
Annaleea Kemppainen
p. 040 865 1937
annaleea.kemppainen@ort.fi

Myös muiden Suomen ortodoksisen kirkon ylläpitämien henkilörekistereiden tietosuojaselosteet tullaan kokoamaan liitetiedostoiksi tälle sivulle.