Ylienkeli Mikaelin ihme Fryygian Khonaissa

Jo ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi syntymistä ylienkeli Mikael (juhlapäivä 8.11.) oli monin tavoin osoittanut myötätuntoa ja huolenpitoa ihmissukua kohtaan. Vapahtajan maailmaan tulon jälkeen hänen rakkautensa kävi vielä ilmeisemmäksi. Kun apostoli Johannes Teologi evankeliumia julistaessaan kulki Fryygian Kolossan kautta, hän ennusti, että suuri ylienkeli Mikael tulisi verhoamaan armollaan paikan nimeltä Khairetopa (nyk. Kaya-dipi). Tämän jälkeen paikalle puhkesi ihmeellisellä tavalla lähde, joka alkoi parantaa sairauksia. Eräs uskova, jonka mykkä tytär oli alkanut puhua juotuaan pyhitetyn lähteen vettä, rakensi kiitollisuutensa osoitukseksi paikalle kauniin ylienkeli Mikaelille omistetun kirkon.

Myöhemmin Hierapolista kotoisin oleva nuori mies nimeltä Arkhippos asettui ylienkelin kirkkoon pitämään siitä huolta. Hän vietti hyvin askeettista elämää ja hänen intonsa ja rakkautensa Jumalaan oli niin suuri, että hän sai pian lahjan tehdä ihmeitä. Hän palveli kirkossa kaiken kaikkiaan 60 vuoden ajan.

Nähdessään kilvoittelijan päivittäin tekemät ihmeet ja pyhästä lähteestä ihmisille koituvan siunauksen paholainen yllytti epäjumalien palvojat kadehtimaan Arkhipposta. He herjasivat ja löivät häntä monta kertaa. He yrittivät jopa johtaa Khrysosjoen veden pyhään lähteeseen, niin että parantava voima katoaisi sen vedestä. Ylienkeli, joka oli näkymättömänä läsnä, hillitsi kuitenkin joen juoksun ja teki tyhjäksi heidän suunnitelmansa.

Toisen kerran he kaivoivat syvän kaivannon, patosivat sen ja johtivat sinne vettä Lykokastros- ja Koufosjoesta ojia pitkin. Heidän tarkoituksenaan oli murtaa pato, jotta kerääntyneet vesimassat alas syöksyessään hukuttaisivat kirkon ja Arkhippoksen sen mukana sekä hävittäisivät pyhän lähteen. Arkhippos käsitti, mitä uskottomat suunnittelivat, ja pyysi palavasti kyynelehtien ylienkeliä puuttumaan asioihin. Mikael kuuli hänen rukouksensa, ilmestyi hänelle ja rauhoitti häntä. Sitten hän asettui tulisen patsaan kaltaisena seisomaan kivelle, jota kohti vedet tulivat, ja teki sauvallaan ristinmerkin kiven ylitse. Heti alkoi kuulua kauheaa jyrinää, kivi halkesi ja ylienkeli käski vesiä virtaaman halkeamaan. Tästä lähtien joen vedet ovat merkillisellä tavalla virranneet sinne, ja siksi paikkaa kutsutaankin nimellä Khonai (kreikan khone = suppilo) Jumalan kunniaksi ja kunnianosoitukseksi hartaalle suojelijallemme ylienkeli Mikaelille.