Vanhurskas Gideon, Israelin tuomari

Midianilaiset paimentolaiset ahdistivat Israelin kansaa seitsemän vuoden ajan tekemällä jatkuvia ryöstöretkiä. Gideonille Manassen sukukunnasta ilmestyi Herran enkeli, joka ilmoitti, että Jumala oli valinnut hänet Israelin pelastajaksi, vaikka hän olikin Manassen suvun vähäisimmän perheen vähäisin jäsen. Gideon pyysi Herraa vahvistamaan valinnan merkillä, joka kääntäisi luonnonjärjestyksen. Gideon levitti maahan villoja ja pyysi, että aamukaste olisi villoissa mutta maa ympärillä olisi kuiva. Näin tapahtui. Seuraavana päivänä Gideon pyysi, että seuraavana aamuna villat olisivat kuivia mutta maa ympärillä kostea. Jumala täytti palvelijansa toiveen valintansa merkiksi.

Gideon hävitti kodistaan Baalin alttarin, kaatoi sen vieressä seisoneen asera-paalun1, teki siitä polttopuita ja uhrasi Herralle polttouhrin. Gideon kokosi itselleen suuren armeijan, mutta Herra ilmoitti joukon olevan liian suuri ja jätti Gideonille taisteluun vain 300 miestä, jotta tämä ei voisi kerskata saaneensa voiton omin avuin. Jumalan käskyn mukaan miehet hiipivät yöllä midianilaisten leirin reunamille mukanaan soihtuja, trumpetteja ja ruukkuja. Yhtäkkiä he puhalsivat torviin ja murskasivat ruukkunsa. Midianilaiset säikähtivät niin, että lähtivät paniikin vallassa pakoon, ja israelilaiset ajoivat heitä takaa Jordanvirran itäpuolelle asti.

Kun Gideon oli vapauttanut israelilaiset midianilaisista, häntä pyydettiin Israelin kuninkaaksi, mutta Gideon kieltäytyi ilmoittaen, että Herran itsensä tulee hallita Israelin kansaa. Gideon kuitenkin pyysi itselleen sotasaaliista kultaa, josta hän valmisti kotikaupunkinsa Ofran jumalankuvalle päällysviitan. ”Näin kultainen kasukka koitui lankeemukseksi Gideonille ja hänen suvulleen.” (Tuom. 8:27) Israel sai elää rauhassa midianilaisilta 40 vuotta eli Gideonin elämän loppuun saakka. Oikeudenjakajana eli tuomarina toiminut Gideon haudattiin isänsä Joasin hautapaikkaan.

Gideon on monella tavoin profeetallinen hahmo. Villojen kostuminen oli profeetallinen kuva Kristuksen neitseellisestä sikiämisestä: todellisen taivaallisen kasteen tulemisesta Jumalanäidin kohtuun luonnonlait ylittävällä tavalla. Profeetta Jesajan Messias-ennustuksessa Kristuksen voittoa synnistä verrataan Midianin vallan murtumiseen (9:3). Heprealaiskirjeessä Gideon mainitaan uskon sankarien joukossa (11:32).


1 Palestiinan kanaanilaisessa uskonnossa Aseraa pidettiin Baalin puolisona. Häntä symboloi elävä puu tai paalu, johon oli kaiverrettu hänen tunnuksiaan. Asera-paalu oli yleensä Baalin alttarin rinnalla.