Tuntematon roomalainen naismarttyyri

Areiolaisuus voimistui uudelleen läntisessä Euroopassa, kun germaaniheimot alkoivat tehdä hyökkäyksiä etelään viidennellä vuosisadalla. Myös Rooman kaupunki joutui osittain harhaoppisten käsiin, ja nämä yrittivät saada puolelleen johtavia kristittyjä. Niinpä he kerran ottivat kiinni roomalaisen aatelisnaisen ja pakottivat tämän ottamaan areiolaisen kasteen. Kastealtaasta noustuaan nainen heitti areiolaiselle piispalle halveksivasti pari lanttia niin kuin oli tapana antaa julkisissa kylpylöissä toimiville palvelijoille. Raivostuneet areiolaiset polttivat naisen kuoliaaksi. Hänen nimensä ei ole säilynyt, mutta kirkko muistaa hänet pyhien joukossa.