Pyhittäjät Kassian ja Lavrenti Komelilaiset

Pyhittäjä Kassian oli Kornili Komelilaisen (19.5.) oppilas. Hän johti Komelin luostaria muutaman vuoden sillä aikaa, kun Kornili kilvoitteli erakkona. Kassian pyrki jäljittelemään pyhän ohjaajansa esimerkkiä ja noudatti tarkkaan tämän luostarisääntöä. Hän opetti veljiä pysyttelemään sisäisessä rukouksessa, karkottamaan mielestään kaikki maalliset ajatukset ja valvomaan mieli raittiina. Kornilin palattua luostariin Kassian kieltäytyi igumenin tehtävistä, sillä hän halusi entiseen tapaan elää kuuliaisuussuhteessa ohjaajaansa kohtaan. Pyhittäjä Kassian antoi henkensä Herralle vuonna 1537.

Myös pyhittäjä Lavrenti oli Kornili Komelilaisen oppilas. Kun Kornili palasi muutaman erakkovuoden jälkeen luostariinsa, hän luovutti sen johdon Lavrentille. Kornilin neuvosta veljestö valitsi Lavrentin virallisesti igumeniksi Kornilin kuoleman jälkeen vuonna 1538. Monien muiden töidensä ohella Lavrenti kopioi kirjoja, mikä oli hänen mieluisin tehtävänsä. Johdettuaan luostaria kymmenen vuotta hän antoi henkensä Herralle.