Pyhittäjät Grigori ja Kassian Avnegalaiset

Pyhittäjä Grigori oli oppinut maanomistaja Venäjällä. Hän asui lähellä paikkaa, jonne Stefan Mahrištšalainen (14.7.) perusti luostarin 1300-luvun puolivälissä. Grigori kävi usein kuuntelemassa pyhittäjä Stefanin opetuksia. Vanhuksen kilvoitteluelämä teki häneen niin suuren vaikutuksen, että hän lahjoitti luostarille koko omaisuutensa ja vihkiytyi itsekin munkiksi. Stefan mieltyi Grigoriin, iloitsi hänen edistymisestään hengellisessä elämässä ja antoi vihkiä hänet pappismunkiksi.

Lähistöllä asuvat Jurkovskin veljekset alkoivat pian pelätä, että heidänkin omistuksessaan olevat maat luovutettaisiin luostarille. He alkoivat vainota pyhittäjä Stefania ja uhkasivat hänen henkeään. Silloin Stefan lähti luostarista ottaen mukaansa vain uskollisen oppilaansa Grigorin. He vaelsivat pohjoiseen, kunnes saapuivat Vologdan alueen metsäerämaihin ja upottaville soille. Pienen Avnegajoen varrelle lähelle Suhonajokea he rakensivat kirkon Pyhän Kolminaisuuden kunniaksi ja pian toisen kirkon, jonka he omistivat suurmarttyyri Georgiokselle, sekä keljat itselleen. Vähitellen heidän luokseen kerääntyi kilvoitteluelämää kaipaavia veljiä ja paikalle muodostui Rostovin piispan siunauksella luostari.

Paikallinen maanomistaja Konstantin tuki avokätisesti luostarin rakentamista ja kaunistamista. Myös hän mieltyi pian kilvoitteluelämään. Nähdessään hänen intonsa pyhittäjä Stefan vihki hänet munkiksi antaen hänelle nimen Kassian ja uskoi hänet pyhittäjä Grigorin ohjaukseen.

Kukoistavasta Avnegan luostarista tuli lähialueen asukkaiden rakastama pyhiinvaelluspaikka. Sen maine kantautui Moskovaan asti. Kun suuriruhtinas Dimitri (Donskoi) kuuli, että hänen tuntemansa vanhus Stefan oli rakennuttanut luostarin Vologdan alueelle, hän lähetti tälle lahjoituksia, mutta käski hänen palata Mahrištšan luostariin. Silloin Stefan nimitti Grigorin Avnegan luostarin johtajaksi ja Kassianin ruokavaraston hoitajaksi. Hän käski heidän huolehtia veljestöstä ja säilyttää luostarielämän järjestys muuttumattomana.

Vuonna 1392, kun Stefanin lähdöstä oli kulunut kuusi vuotta, joukko Kazanin tataareja teki hävitys- ja ryöstöretkiä Vologdan alueelle. Heinäkuun 15. päivänä he hyökkäsivät Avnegan luostariin, sytyttivät sen palamaan ja surmasivat pyhittäjät Grigorin ja Kassianin. Paikalliset asukkaat hautasivat heidän ruumiinsa luostarin tuhkaan. Luostari jäi autioksi. Pyhittäjien reliikit löytyivät ihmeellisen näyn perusteella 1520-luvulla ja heidän haudallaan alkoi tapahtua ihmeitä.