Pyhittäjä Thalassios Afrikkalainen

Pyhittäjä Thalassios Afrikkalainen vaikutti 600-luvulla. Hän oli pappismunkki ja igumeni eräässä Libyan erämaan luostarissa. Pyhä Maksimos Tunnustaja (21.1.) tutustui häneen Karthagossa oleskellessaan, ja heidän välilleen syntyi syvä hengellinen ystävyys. Pyhä Maksimos kunnioitti suuresti Thalassiosta, jota hän eräässä kirjeessään kutsuu ”esimiehekseen”. Myöhemmin Thalassios lähetti hänelle kysymyksiä vaikeista raamatunkohdista, mikä antoi pyhälle Maksimokselle aiheen kirjoittaa teoksensa ”Raamatun vaikeaselkoisista kohdista”, jonka hän omisti Thalassiokselle.

Thalassios itse omaksui pyhän Maksimoksen terminologian ja hengellisen perusvireen. Hän kirjoitti hengelliselle veljelleen pappi Paavalille omistamansa teoksen ”Neljäsataa mietelmää rakkaudesta, itsehillinnästä ja sisäisestä elämästä”, joka sisältyy Filokalia-kokoelmaan.[1] Lyhyin lausein ja ilman erityistä järjestystä hän kuvaa siinä sielun matkan himojen orjuudesta täydellisyyteen. Thalassios kirjoittaa esimerkiksi, että ”vastoinkäymisten kestäminen heikentää pahuuden valtaa, mutta vasta pettämätön kärsivällisyys tuhoaa sen täysin.” Ja: ”Maailmasta luopumisen ensimmäinen aste on aineellisten asioiden hylkääminen, toinen himoista luopuminen ja kolmas tietämättömyyden voittaminen.” (s. 232) ”Mieli, jota elähdyttää lähimmäisenrakkaus, ajattelee aina hyvää toisista. Mutta kun pahuuden voimat valtaavat mielen, se ajattelee toisista pelkkää pahaa.” Pyhittäjä Thalassios kuoli vuoden 660 tienoilla.


[1] Filokalia III, 213–249.